РУСИНИ – ХРИСТИЯНИ ЧИ ЯЗИЧНИКИ?

Досить часто виникає питання: До якої з конфесій відносять себе русини – християни чи язичники?

В договорі князя Олега з Візантією є чітке формулювання: (“Русин ли убиет Христианина или Христианин  Русина,  да  умрет  на месте злодеяния. “), котре чітко дає зрозуміти, що поняття “Русин” і “Християнин” несумісні. Але таке формулювання стосується лише тогочасних християн (іудеохристиян).

Християнство ж в чистому вигляді (раннє християнство) було язичницьким, і дуже близьким до нашого віросповідання. Русинство не відноситься до християнства прамо, однак представляє одну з течій етнічного гностицизму, до якого належало і раннє християнство. Наше віровчення було одним з основоположних, на котрих будувалась філософська концепція Ісуса. Але по відношенню і трактуванню вчення, котре проповідував Ісус, Етнічна церква русинів чітко відрізняється від теперішніх іудео-християн і навіть аріанців.

Стосовно припущень деяких істориків про те що наша релігія (релігія варів) є течією Зороастризму, вважаємо їх неприпустимими. това основа зороастризму, безперчно, має багато спільного з нашою релігією, але Зороастр вніс суттєві (фітальні) зміни:

  1. Зороастризм відмовився від богинь (жінок). Таким чином з 12 богів залишилось лише 7.
  2. Слід за богинями зороастризм виключив можливість культослужіння жінок, створивши першу патріархальну релігію.
  3. Зороастризм визнає Бога – творця, виключаючи родовий зв’язок з ним, також відмовивляється від концепції народження світу і людини на відміну від традицій нашої релігії, для котрої світ народжений, а верховним є Род (Батько, а не творець і господар).

Таким чином Зороастризм і релігія варів, незважаючи на зовнішню схожість є діаметрально протилежними віруваннями.

Відмінності у русинстві і сучасному неоязичництві полягають в філософських основах. Їх досить складно пояснити людям, котрі знають ці релігії поверхнево. Більш зрозуміло пояснимо, що культова основа неоязичництва взята із слов’янських вірувань, в той час як варяги (пращури русинів) були іранцями і відношення до слов’ян мали досить опосередковане, тому й культова частина сильно різниться. Стосовно філософської частини, то вона здебільшого основується на індуізмі (релігії схожої на арійську, але всеж таки семітську).

В 10 столітті до н.е. арії і семіти утворювали єдину державу, котра називалась державою аріїв. Відношення між аріями і семітами були подібними до відношень між варягами (русинами) і слов’янами (Арії утворювали домінуючий клас). Релігія аріїв була спотворена семітами в частині родового зв’язку богів і людей. В той час, коли арії сповідували походження людей від богів, семіти були згодні, але вважали, що не всі люди походять від богів. Врешті це скінчилось ворожнечою між аріями (масагетський союз) і семітами (перський союз).

Однак поєднання слов’янських культів з індуїзмом (семітською течією) заклало основи для створення ідеології фашизму, котрий сповідує домінування однієї раси над іншою (ця філософія ніколи не була притаманною арійським (іранським релігіям), котрі сповідували принципи честі роду і гідності богам, як мірило котре визначає статус людини у суспільстві.